3-ji no Oyatsu

Alternative Name:
  • 3 Ji no Oyatsu
  • 3-ji no Oyatsu
  • 3時のおやつ
  • Afternoon Tea
  • Sanji no Oyatsu
  • Sanjinohyatsu
  • 三時のおやつ
Author(s):
  • IKETANI Rikako
Artist(s):
  • IKETANI Rikako
Type:Manga
Licensed in english: No