3/16 Jiken

Alternative Name:
  • 3/16 Jiken
  • 3/16事件
  • 3/16事件
  • Sora no Soto
Genre(s):
  • Drama
  • Slice of Life
Author(s):
  • ENOMOTO Shunji
Artist(s):
  • ENOMOTO Shunji
Type:Manga
Summary:Collection of stories.・えの素 ハイウェイスターの回(奈須きのこが選ぶ1作)・MAGNITUNING by ENOMOTO Shunji: manga・Sora no Soto (宙の外) by NASU Kinoko: novel・Sora no Soto / Outside of the Universe (宙の外) by ENOMOTO Shunji: manga・3/16 Jiken (3/16事件) by ENOMOTO Shunji & NASU Kinoko

Source:
Licensed in english: No